1 jobs for "כתיבה ותרגום"
נקה הכל
סידור לפי
1 jobs for "כתיבה ותרגום"
נקה הכל
לארגון אג'יק מכון הנגב הפועל לפיתוח חברתי, מנהיגות בקרב נוער וצעירים ושותפות ערבית-יהודית דרוש.ה כותב.ת מענקים ודיווחים בשפה העברית כחלק מצוות גיוס משאבים, קשרי ממשל…