מוזמנים ליצור עימנו קשר באמצעות כתובת המייל הרשומה למטה, על-מנת שנוכל להפנות את הפניה לגורם המטפל הרלוונטי נודה לעדכון פרטים מלאים ובכלל זה ציון סיבת הפניה.

שימו לב,

ערוץ זה איננו מיועד לפניות לגבי מועמדות למשרה או איתור משרה. הגשת מועמדות למשרה נעשית דרך לוח המשרות בלבד ועבור כל משרה באופן נפרד. אין צורך לשלוח גם דרך המשרה וגם באמצעות המייל. אנו עוברים על כל הפניות למשרות וחוזרים בהתאם להתאמה המקצועית. בהצלחה (: