1 jobs for "משמרות"
נקה הכל
סידור לפי
1 jobs for "משמרות"
נקה הכל
רמת הדסה הינו כפר לנוער שמגיע מרקע קשיים שונים בתחום הלימודי, החברתי או האישי. הכפר פותח בפני החניכים עולם של הזדמנויות לפרוח ולהצליח באמצעות בניית…