1 jobs for "היברדי"
נקה הכל
סידור לפי
1 jobs for "היברדי"
נקה הכל
היהדות הקראית העולמית (ע"ר)פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי כלליהיהדות הקראית העולמית (להלן: "העמותה") פונה בבקשה זו לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי.מובהר כי…