ראש/ראשת צוות מיצוי זכויות בשעת חירום במעבדה למיצוי זכויות מיסודם של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית וג’וינט אשלים

אם אתה רוצה להיות מעודכן במשרות כל הזמן הצטרף לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו