מנהל/ת בית ספר לכפר הנוער הדסה/נעורים
כפר הנוער הדסה נעורים הינו מוסד חינוכי המשלב ביה"ס, פנימייה חינוכית ומשק חקלאי. הכפר נוסד בשנת 1978 ע"י "הסכנות היהודית" וארגון "נשות הדסה" ומנוהל כיום כעמותה עצמאית ללא כוונת רווח.
תיאור התפקיד: מנהל/ת בית ספר תיכון ולימודי המשך ט'-יד'.
היקף משרה: מלאה
דרגת המשרה ותנאי העסקה: ע"פ הסכמי העבודה
כפיפות ארגונית: מנהל כפר הנוער
פיקוח: המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער.

תיאור התפקיד:
  • הובלה והפעלת תהליכים פדגוגגי וחברתיים, הובלת תהליכי שינוי מערכתיים בבית הספר.
  • קידום הישגים פדגוגיים של תלמידי הכפר. 
  • הפעלת צוות עובדים גדול ומגוון בתחום ההוראה והמנהלה.
  • אכיפת נוהלי משרד החינוך ונוהלי בית הספר, הובלת יוזמות חינוכיות וחברתיות והכנות צוות המורים עפ"י תפיסות חדשניות וייחודיות.
הכישורים הנדרשים:
1. כישורים בן אישיים- נעים, קשוב, לב פתוח, כריזמטי, דוגמא אישית, אמפטי, נוהג בדרך ארץ,בעל יכולת הכלה רגשית, איש חינוך בלב ובנשמה לפני היותו איש הוראה.
2. מבחינה פדגוגית - מהווה מקור של דוגמא אישית ומופת, בעל יכולת הדרכה והובלת צוות, מימוש תכנית חינוכית רב שנתית, משמש מכוון ומצפן, מפתח בתלמידיו סקרנות אינטליקטואלית ומוטיבציה להתפתחות והתקדמות אישית.
3. מועמד העומד בתנאי הסף של ניהול ביה"ס לפי הפרסום של משרד החינוך.
4. בעל/ת תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה.
5. בעל/ת רישיון הוראה קבוע.
6. ניסיון בהובלה והטמעה של תהליכים חינוכיים חדשניים ויחודיים תוך שמירה על רמות הישגים מצוינות ואקלים מיטבי.
7. הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעים לחטיבות הבניים ולחטיבה העליונה.
8. בעל/ת יכולת תכנון, ארגון, תיאום, פיקוח ובקרה.
9. יכולת בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי.
10. יכולת לבנות תכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס תכנית לימודים רשמית.

הגשת מועמדות: במייל למכירת מנהל הכפר tiki@neurim.org או ישירות במשרד מנהל הכפר.
מועד אחרון להגשת מועמדות: יום ראשון 24/05/20בשעה 20:00.
לקורות החיים יש לצרף:
  • צילום ת.ז / רישיון נהיגה
  • שמות של שלושה ממליצים ושתי המלצות בכתב.
המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לגברים ולנשים כאחד/אחת.
חזרה ללוח הראשי