מנהל/ת חטיבת חינוך
לאלו"ט דרוש/ה מנהל/ת חטיבת חינוך
החטיבה אחראית על מימוש  זכויות הפעוטות והילדים בגיל הרך וכן בפיתוח, הקמה והפעלת מענים טיפוליים וחינוכיים עבורם.
הפעילות מתבצעת  מתוך ההכרה בחשיבות הטיפול בגיל הרך ובצורך לשנות את תפיסת המדינה ומוסדותיה בנושא הזכויות והטיפול בילדים בגילאים אלו ותוך התבססות על ידע מקצועי בתחום ושילוב אנשי מקצוע מדיסציפלינות טיפוליות וחינוכיות.
מנהל החטיבה כפוף למנכ"ל ולמדיניות הנהלת החטיבה. מדיניות זו תתבסס על הנחיות הועד המנהל.
מנהל החטיבה הינו חלק ממטה אלו"ט ואחראי לתאום עבודת החטיבה אל מול אגפי המטה השונים.
מנהל החטיבה
כפיפות  - מנכ"ל
 
פרופיל תפקיד:
 • מרכז את  עבודת הנהלת החטיבה, הכוללת:
קשר עם ההורים ואנשי הציבור בהנהלה, קביעת הנושאים לדיוני ההנהלה, בשיתוף יו"ר ההנהלה, הכנת החומרים הרלוונטיים לקראת הישיבה, אחראי לביצוע החלטות הנהלת החטיבה.
 • מיצג את צרכי האגודה והמטה מול הנהלת החטיבה והצוות המקצועי.
 • מקדם  את צרכי החטיבה אל מול אגפי המטה השונים, המנכ"ל והנהלת החטיבה.
 • מנהל החטיבה נושא באחריות כוללת  לתכנון, פיתוח, הקמה ותפעול שירותים טיפוליים וחינוכיים לילדים בגילאים 0-8 (עד הכניסה לכיתה א').
 • אחראי לפיתוח  תשתית מקצועית, ידע, מערכת תיעוד, כ"א, תורת ניהול לטיפול בילדים עם אוטיזם בגיל הרך.
 • קובע מדיניות מקצועית וניהולית במסגרות המופעלות ע"י החטיבה, בשיתוף הצוות המקצועי הבכיר בחטיבה ובמסגרות.
 • מנהל את  צוות עובדי החטיבה במטה ואחראי  ניהולית על צוותי החטיבה במסגרות השונות בשטח.
 • בונה תכנית עבודה שנתית ואחראי על ביצועה בפועל.
 • תקציב החטיבה: מתכנן, ינהל ויעקוב על תקציב החטיבה, מגדיר את  כלי המעקב והביצוע בשיתוף מנ' הכספים.
 • מקיים קשרי עבודה מול נציגי מש' הרווחה, הבריאות והחינוך בכל הנוגע לתפעול  המסגרות ולקיום עבודת המטה הנדרשת לשם קידום זכויות ושירותים לגיל הרך והגנים, בתאום עם המנכ"ל והנהלת החטיבה.
 • מקדם קשרי גומלין (מו"מ וחתימה על הסכמים) עם גורמים פרטיים וציבוריים  לצורך פיתוח מענים טיפוליים בגיל הרך ובגנים.
 • מכין עבודת מטה לקידום  הזכויות והטיפול בילדים בגיל הרך, בשיתוף אגפי המטה השונים והמרכז למשפחה.

דרישות:
ניסיון ניהולי בכיר- חובה
תואר ראשון חובה בתחום רלוונטי, עדיפות לתואר שני.
יכולת הובלה ורתימה של צוותים גדולים
ניסיון ביצירה ופיתוח שותפויות
נכונות לעבודה במשרה מלאה
להגשת מועמדות ניתן להגיש על הלינק הבא:
https://www.tfaforms.com/4904493?tfa_1=02153&tfa_16=MTM
 
חזרה ללוח הראשי