שותפות IVN

החל משנת 2013 IVN מלווה ומסייעת למתאם בעשייתה החברתית למען ביסוס תשתית משאבי האנוש במגזר החברתי.

רשת הון סיכוי לישראל (IVN) הינו ארגון להשקעות חברתיות המכוון ליצירת שינוי חברתי בר קיימא,

בעיקר לאוכלוסיות הכי פגיעות במדינת ישראל. 

זאת באמצעות ניהול קרנות להשקעות חברתיות בעסקים חברתיים, וניהול פרויקטים.

IVN מספקת לעסקים החברתיים, שהוכחו כמאיצי שינוי חברתי בישראל: מימון, תמיכה מקצועית, כלי פיתוח, ליווי וחניכה.

אתר האינטרנט : www.ivn.org.il