מרכזי הערכה

מרכז הערכה הוא כלי אבחון התנהגותי בעל תוקף ניבוי גבוה ומטרתו לאתר את המועמדים המתאימים ביותר לתפקיד. הצופים והמעריכים במרכז ההערכה בוחנים את ההתנהגות הגלויה (והסמויה) של המועמדים במהלך משימות שונות המדמות מטלות בהן יעסקו במסגרת התפקיד עצמו. מגוון הסיטואציות בהן נבחנים המועמדים במהלך מרכז ההערכה "מציפות" מעל פני השטח התנהגויות ותגובות רלוונטיות לתפקיד.

מרכז הערכה משמש בדרך כלל ככלי שבעזרתו יכול הארגון ללמוד על המאפיינים החשיבתיים, האישיותיים והתפקודיים של המועמדים.

בדרך כלל מדובר בחצי יום עד יום, ברוב הארגונים נוהגים למיין את אותם המועמדים למשרה במרכז ספציפי, יחד עם זאת בקרב מכוני המיון הגדולים נוטים לעיתים ליצור קבוצות מוערבות, של מועמדים שונים למשרות שונות. בדרך כלל זה נובע מהיעדר מספיק מועמדים למשרה מסויימת או בשיקולי זמן ותזמון.

מרכז הערכה מחולק למספר פעילויות הכוללת : מבחנים ממוחשבים, מבחני אמינות, מבחנים קוגניטיבים, דינאמיקה קבוצתית, תרגילי ניתוח מצב, תרגילי התמודדות בקבוצה ובפרט. במקרים מסויימים נהוג לקיים ראיון אישי עם המועמדים לאחר סיום המרכז.

יתרונותיו של מרכז הערכה:

  1. ריבוי מעריכים בלתי תלויים.
  2. ריבוי משימות ומימדים לאבחון התנהגותי בקרב כל מועמד: פרטני, צוותי, קבוצתי.
  3. הזדמנות לזיהוי תהליכים קבוצתיים ואינטראקציות בין המועמדים לבין עצמם.

בארגונים רבים נוטים ל"שכפל" מרכז הערכה שקיימו או שאחד המנהלים עבר או העביר במקום אחר ולהשתמש בזה כמודל בארגון הנוכחי. זוהי טעות חמורה, מרכזי הערכה צריכים להיבנות מתוך שיקולי תפקיד וארגון ספציפי. כל משימה וכל פעולה במרכז צריכה להיבנות מתוך מחשבה ואיפיון מוקדם של המטרה/התכונה/ההתנהגות שאותה מחפשים. מרכז הערכה שאינו הותאם במיוחד לצרכים הנוכחים פוגע במועמדים חזקים, ומבליט מועמדים חלשים. כמוכן, מועמדים הינם "שגרירים" של הארגון הממיין ועל סמך התנהגות הארגון בתהליך המיון ביום הערכה נקבעת במידה רבה גם עמדתם כלפי הארגון, והרצון להיות חלק ממנו.

בנוסף, ארגון צריך לזכור שלא לכל תפקיד צריך מייד לעשות מרכז הערכה ויש תפקידים שניתן לבדוק את ההתאמה אליהם באמצעות תרגילים ומשימות אחרות שאינן מצריכות מרכז הערכה.

חשוב לציין כי החסרון המרכזי של מרכזי הערכה הוא במהות המדיום ובמלאכותיותו, למועמדים מסויימים קשה להיפתח מיידית בנוכחות קהל זר (ולספר בגלוי למה עזבו את העבודה האחרונה למשל), משימות שונות שדורשות אגרסיביות מוגזמת יוצרות אנטיגוניזם וחוסר שיתוף פעולה דווקא אצל מועמדים חזקים ואילו צביעות ורצון לרצות בקרב משתתפים חלשים יותר שמתלבטים בהתנהגות זו. זה נכון שכארגון אנו מעוניינים לראות את המועמד במגוון סיטואציות אולם צריך לחשוב היטב כיצד אנו לא מביכים את המועמדים בייחוד אם מדובר במשרה בכירה, ויוצרים בסיס טוב לשיתוף פעולה.

מתאם נמצאת כאן לרשותכם, בתכנון, ביצוע והתאמת מרכזי הערכה לכל תפקיד ולכל דרג.