בניית מודל גיוס ומיון משתתפים לתכניות

עמותות רבות עובדות בשיטות עבודה של פרויקט/תוכנית שהן מובילות מול קהל היעד הרלוונטי שלהן.
תוכניות אלו יכולות להיות ארוכות טווח או קצרות מועד ומיועדות לקהל היעד בחיתוך נושאי או לפי כישורים ויכולות (ישנן תוכניות מנהיגות, תוכניות מצויינות, תוכניות הכשרה, תוכניות לווי ותמיכה וכיוצ"ב).
המשותף לכל העמותות האלו המפעילות את התוכניות הוא שהמטרה בסופה של כל תוכנית היא להגיע למירב הפוטנציאל הגלום בתוכנית ולאפשר למשתתף ליישם את הכלים והמיומנויות שרכש
בנוסף, העמותות היום מודדות ונמדדות על יד תורמים ומשרדי ממשלה באפקטיביות ובהשפעה החברתית שאליה התוכנית הצליחה להגיע.


לאור כך, נדרשות העמותות גם למיין ולבחור את המשתתפים לתוכניות, כלומר - לבחור מקהל היעד את המשתתפים המתאימים ביותר לתוכנית המסוימת שאותה ינהלו, ולא לקבל את כל מי שמגיש ורוצה להתקבל.
המשוואה של הבחירה הופכת להיות יותר מאתגרת בבחירה שכן המרכיב הקריטי ביותר בבחירת המשתתף המתאים לתוכנית היא ניבוי הצלחתו ויישום הנלמד בתוכנית בצורה שבמקרים רבים יכולה לשנות את חייו.
היכולת לנבא ולהעריך את ההצלחה בתוכנית הינה מטבע הדבירם מורכבת ודורשת חשיבה מעמיקה ובנייה של תהליך מיון משתתפים מסודר, נכון והכי חשוב שמותאם לקהל היעד ולתוכנית הספציפית.
קהל היעד של תוכנית מנהיגות שונה מטבע הדברים מתוכנית לווי משפחות, גם אם מדובר באותם אנשים, ולכן התאמה מדויקת היא קריטית להצלחת התוכנית.

מתאם עוסקת זה שנים רבות בבניית מודלים של גיוס ומיון משתתפים לתוכניות חברתיות, בהכשרת הצוותים בארגון ובלווי שוטף בתוכניות אלו, לפרטים office@mitam-hr.org