ליווי בתהליכי שינוי וצמיחה

ארגונים חברתיים הם ארגונים דינאמיים בהוויתם, תלותם במספר רב של ממשקים, תורמים, משרדי ממשלה ושותפים גורמים לכך שארגון חברתי נאלץ לבצע התאמות ושינויים לעיתים לא רק עקב יוזמה פנימית אלא גם ככוח המציאות.

שינוי ארגוני הוא תהליך מתמשך שמטרתו להתאים את המערכות והתהליכים הארגוניים לשינויים החיצוניים והפנימיים שמתרחשים בסיבת הפעילות של הארגון. באופן כללי ניתן לומר שהעידן והמציאות המודרנית מכתיבה את ההישרדות של ארגונים בכל המשק בטווח הארוך כמחייבת התאמה שוטפת לתנאי הסביבה והמציאות המשתנה שבה הוא פועל.

מכיוון שהצלחת הארגון תלויה בעובדים, שינוי ארגוני מחייב התמקדות בשינוי ההתנהגות של פרטים או של קבוצות בתוך הארגון, ובהצהרה רחבה ומקיפה - מרבית בני האדם אינם אוהבים שינוי (בחיים האישים בכלל והארגוניים בפרט)- הם יעדיפו תמיד להישאר בפינה החמה המוכרת להם ולהמשיך את השיגרה כרגיל.

השינוי הארגוני הוא פועל יוצא של שינויים פנימיים או חיצוניים, אך הוא ניתן לסיווג לשינוי תגובתי, הנערך לאחר שנוצרת הבעיה או כזה הנצפה מראש, לפני שהבעיה נוצרת. את רוב ההשפעות של השינויים הארגוניים ניתן לצפות מראש ולהכין את המנהלים והצוותים ובכך לצלוח משברים ביתר קלות. הגישה של סוף מעשה במחשבה תחילה נכונה פה והטיפול בתוצאת השינוי חייב להתחיל עוד לפני שהשינוי הארגוני החל. 

מתאם מלווה ארוגנים חברתיים בשינויים ארגוניים מכל הסוגים - תהליכי צמיחה וצמצום, שינוי מבנה ארגוני, שינוי עקב התאמת סביבות עבודה חדשות, הכנסת טכנולוגיה חדשה, שינוי ייעוד ואסטרטגיה בארגון.