ברית ארגוני התשתית

יוזמה וולונטרית שמטרותיה סנגור ופיתוח תשתיות אשר יסייעו לארגוני החברה האזרחית ולתורמים לה במימוש מיטבי של ייעודם וקידום חברה אזרחית פלורליסטית, משפיעה ואחראית. הברית פועלת להשיג מטרות אלו על ידי שיפור התשתיות והשירותים המוצעים לארגוני החברה האזרחית באמצעות אגבור (סינרגיזם), שילוב ושיתוף פעולה בין ארגוני התשתית. 
הברית כוללת ארגונים הפועלים במגוון תחומים כגון: חקיקה, ידע, טכנולוגיה ועוד לצד ארגונים המציעים שירותים לארגוני חברה אזרחית בתחומי תוכן כגון: ייעוץ ארגוני, ניהול פיננסי, פיתוח יכולות ניהול, קידום אפקטיביות של תורמים ועמותות ועוד. הברית משמשת מודל של שיתוף פעולה, באמצעות בניית הסכמות, תיאום והפעלת יוזמות משותפות לטובת ארגוני המגזר השלישי. 
את פעילות הברית מרכזים [לפי סדר א,ב] המכון למנהיגות וממשל (אלכא), מנהיגות אזרחית, מתן, שיתופים ושתיל, וחברים בה הארגונים הרשומים מטה. 

אנפיטק
אנפיטק היא חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה ע"י קרן יד הנדיב והג'וינט, במטרה לסייע לארגונים חברתיים לעשות שימוש מיטבי במידע ובטכנולוגיה, באופן שיעצים את האפקטיביות שלהם
www.nptech.org.il

אנו 
אנו פועלת לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, קידום סוגיות חברתיות וכלכליות והעשרת השיח, זאת באמצעות שיתוף ציבור, תקשורת ואקטיביזם ברשת
www.hasdera.org.il

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל (ע"ר) מהווה ארגון גג לפעילות מתנדבים וארגוני התנדבות בישראל. המועצה פועלת לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות מתנדבים, מוקירה ומעודדת מעשי התנדבות ומספקת שירותים למתנדבים ולארגוני התנדבות בישראל. המועצה הוקמה בשנת 1972 ע"י ממשלת ישראל
www.ivolunteer.org.il

המכון למנהיגות וממשל-מכון אלכא למנהיגות וממשל
מכון אלכא למנהיגות וממשל מתמקד במנהיגות הבכירה של ישראל: בכירי ממשל, ראשי ערים ומנהיגות חברתית.
המכון מסייע למנהיגים בלמידה, ותומך ומאפשר להם להוביל שינויים מערכתיים רחבי היקף. 
תהליכים אלו כוללים פיתוח רשתות ושותפויות אסטרטגיות בין מנהיגים ממגזרים וארגונים שונים, בכדי ליצור השפעה רחבה, משמעותית ומדידה.
www.theinstitute.org.il

המרכז למנהיגות מתנדבת
המרכז למנהיגות מתנדבת על שם פני וסטיבן ויינברג עוסק בפיתוח תרבות של מנהיגות מתנדבת ומובילות בקרב ועדים מנהלים. המרכז מסייע לעמותות להגשים את הפוטנציאל שלהן על ידי פיתוח הנהגתן המשולבת: הועד המנהל והמנכ"ל.

מידות
מידות היא חברה לתועלת הציבור וארגון ללא כוונת רווח (אלכ"ר). מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום ופעילות לשינוי השיח הציבורי
www.midot.org.il

מנהיגות אזרחית
ארגון הגג של העמותות והארגונים ללא כוונת רווח בישראל. הארגון נוסד בשנת 1986 ביוזמת הג'וינט. כארגון גג, מנהיגות אזרחית פועל כגוף המייצג את הארגונים החברתיים בישראל. הארגון פועל מול הממשל ומסייע לארגוני המגזר השלישי לפעול באופן מיטבי לקידום הנתינה, ההתנדבות והעזרה בתחומי הפרט, הקהילה והחברה בישראל
www.migzar3.org.il

מתן משקיעים בקהילה מתן – משקיעים בקהילה 
ארגון חברתי הפועל ליצירת חברה אזרחית פעילה ומעורבת, על ידי בנייה ופיתוח שותפויות להשקעה אפקטיבית בקהילה בין משקיעים – עסקים, תורמים וקרנות פילנתרופיות – לבין ארגונים חברתיים, עמותות וחברות לתועלת הציבור וגורמי ממשל.
www.matanisrael.org.il
 
נובה
נובה מעניקה לארגונים חברתיים ייעוץ עסקי-אסטרטגי, המושתת על שיתופי פעולה עם חברות הייעוץ המובילות בישראל. לנובה ניסיון בלמעלה מ- 160 פרויקטים עם יותר ממאה ארגונים חברתיים. נובה מכוונת לשיפור התוצאות החברתיות והכלכליות של הארגון ויצירת שינוי בתהליכי העבודה בשטח, באמצעות תהליך יעוץ מותאם אישית לארגון. תחומי הסיוע הניהולי כוללים: אסטרטגיה, שיווק, שיפור תהליכי עבודה, מדידה, התייעלות תפעולית ופיתוח הכנסות עצמיות. 
www.novaproject.org

ציונות 2000 
גוף עצמאי, א-פוליטי ובלתי תלוי אשר הוקם ב 1995 על ידי קבוצת אזרחים אותה הוביל איש העסקים רוני דואק.
הארגון מהווה צומת בו נפגשים ארגונים מובילים מעולם העסקים, נציגי קהילות ומתנדבים לקידום סדר יום חברתי חדש. בכל יום גדל המעגל, המחויב לאקטיביזם חברתי, לאחריות אישית ולעשייה.
 www.zionut2000.org.il

שיתופים
מרכז שיתופים מהווה בית מקצועי וצומת של מידע וידע לקהילות החברה האזרחית - ארגוני מגזר שלישי, פילנתרופיה, שותפויות חברתיות והתארגנויות אזרחיות. 
מרכז "שיתופים" פועל לחיזוק החברה האזרחית באמצעות פיתוח הניהול החברתי, הרחבת הפילנתרופיה הפרטית וקידום השיח הבין מגזרי.
www.sheatufim.org.il

שתיל 
שירותי תמיכה ויעוץ לקידום שינוי חברתי. מיסודה של הקרן החדשה לישראל. שתיל הוא מרכז המספק שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל. מאז הווסדו בשנת 1982, על-ידי הקרן החדשה לישראל, פועל שתיל בשורה הראשונה של המאבק לשינוי חברתי בישראל; למען צדק חברתי וכלכלי, זכויות האדם והאזרח, פלורליזם דתי ותרבותי

www.shatil.org.il