מתאם - הקשר אנושי חברתי

מתאם הינה עמותה רשומה הפועלת מתוך מטרה לספק מטריה כוללת בתחום משאבי האנוש בקרב מוסדות ללא כוונת רווח בישראל (עמותות וחל"צ).

מתאם פועלת במטרה לקדם את המגזר השלישי בישראל באמצעות התמקצעות והצטיינות כוח האדם ברמה הניהולית וברמת המטה של הארגונים הפועלים בו, אנו מאמינים כי כוח האדם העובד במגזר השלישי הינו מנוע הצמיחה המרכזי של כל עמותה ועמותה ולכן התמקצעות במשאבי אנוש הינה צורך קיומי לכל ארגון מלכ"רי בכל גודל ובכל צורת התארגנות.

מתאם נועדה לשרת את המגזר השלישי בלבד ובשל כך צברה ניסיון וידע ייחודי בתחום משאבי האנוש בעמותות ומלכ"רים הנבדלים מארגונים עסקיים רגילים בין השאר בדרישות המועמדים, בתחומי ההשכלה, במגע עם אוכלוסיות מיוחדות, בניסיון הנדרש, בסביבת העבודה הייחודית ובתחושת השליחות המלווה כל משרה.

מתאם מספקת ללקוחותיה מגוון פתרונות בתחום הגיוס וניהול משאבי האנוש תוך שימת דגש על בניית תהליכי ושיטות עבודה מתקדמות ומותאמות לכל עמותה ולסביבת העבודה שלה.

אנו במתאם מאמינים בתהליכים ארגוניים פשוטים וברורים המקרינים שקיפות והוגנות ומיישמים זאת בכל דרך בה אנו מייעצים ופועלים.

הצוות שלנו